Koning Willem III 1849 - 1890

Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk “Prins Van Oranje” geboren 19 februari 1817 in Apeldoorn was Koning der Nederlanden en groothertog van Luxenburg van 17 maart 1849 tot aan zijn dood in 1890. Hij was ook hertog van Limburg van 1849 tot de opheffing van het hertogdom in 1866. Willem was de zoon van koning Willem II en koningin Anna Paulowna. Na de troonsafstand van Willem I in 1840 werd hij “Prins Van Oranje”. Na de dood van zijn vader volgde hij hem op als koning der Nederlanden.

Willem III kreeg van het volk veel lof voor zijn persoonlijke aandacht die hij schonk aan de slachtoffers van de watersnoodrampen van 1855 en 1861. Op 23 november 1890 overleed de vorst in Brussel op 73 jarige leeftijd. Het koningschap ging toen over op de tienjarige prinses Wilhelmina, waarvoor Koningin Emma op 8 december 1890 "gedurende haren weduwelijken staat" opnieuw tot regentes werd beëdigd. Willem III vond zijn laatste rustplaats in de “Koninklijke Grafkelder” in Delft.

 

Toon 1 - 10 van 60