Pronvinciale Munten 1588 - 1795

De Republiek der Verenigde Nederlanden bestond van 1588 t/m 1795. Als zelfstandig land is Nederland in 1581 van start gegaan toen het met de Äcte van Verlatinge Filips II als landsheer afzwoer. Toen in 1588 de nieuw aangezochte landsheren zich beiden hadden teruggetrokken, ging het als de “Republiek der Zeven Verenigde Provinciën verder. In 1609 verklaarde deze Republiek geen deel meer uit te maken van het “Heilige Roomse Rijk”. Bij de vrede van Münster in 1648 werd deze situatie ook door de Spanjaarden erkend. 

De Republiek bestond uit acht soevereine staten: Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland en Drenthe. Elke staat bestuurde zijn eigen gebied. Het einde van de “Republiek der Zeven Verenigde Provinciën” kwam met de inval van Frankrijk in 1793 - 1795.

Toon 1 - 10 van 12