Koning Willem I 1815 - 1840

Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau geboren 1772 in Den Haag was de eerste Koning der Nederlanden uit het huis Oranje-Nassau.Na de nederlaag van Napoleon in de “Slag bij Leipzig” in 1813 werd hij ingehuldigd als “Soeverein Vorst”der Verenigde Nederlanden. Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg, waarna hij op 21 september 1815 in Brussel werd ingehuldigd als Koning.

Na de troonafstand in 1840 noemde Willem I zich koning Willem Frederik, graaf van Nassau. Op 12 december 1843 overleed Willem I in Berlijn op 71 jarige leeftijd. Zijn lichaam werd op 2 januari 1844 begraven in de “Koninklijke Grafkelder” in de “Nieuwe Kerk” in Delft.

Toon 1 - 8 van 8