VOC Munten 1602 - 1806

De Verenigde Oost-Indische Compagnie, afgekort VOC. Bestond van 1602 tot 1800 was een particuliere Nederlandse handelsonderneming met een grote invloed op de overzeese handel tussen de "Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden" en het gebied ten oosten van "Kaap de Goede Hoop" en ten westen van de "Straat Magellaan".

De VOC werd in 1602 opgericht als de "Generale Vereenichde geoctrooieerde Compagnie". Het was destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld en was de eerste "naamloze vernootschap" met vrij verhandelbare aandelen.

In het 200 jarige bestaan van de VOC gaven ze een groot aantal munten uit. Deze munten werden niet alleen in Nederland geslagen, maar werden ook plaatselijk in Azië geproduceerd. Beide munttypes circuleerden vaak samen. De meeste VOC munten droegen het kenmerkende VOC-monogram. De meest voorkomende munten waren de Gulden, Ducaton, Stuiver en Duit. Soms werden ook fracties van een munt uitgegeven, zoals de "halve duit".

 

Toon 1 - 10 van 41